FUNDACJA I STOWARZYSZENIE HIPPOLAND

Hippoland powołano w celu:

1. Popularyzacji, upowszechniania, organizacji i rozwoju jeździectwa jako: – metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych, – formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego, – formy podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej, – formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego, – formy rywalizacji sportowej, 2. Rozwoju sportu jeździeckiego dzieci, młodzieży, dorosłych a w tym osób niepełnosprawnych oraz przygotowania i udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych. 3. Inicjowania tworzenia i rozwijania integracyjnych ośrodków jeździeckich. 4. Gromadzenia i tworzenia środków na rzecz jeździectwa. 5. Inicjowania, rozwijania i organizowania rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej. 6. Promocji i ochrony zdrowia. 7. Integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych wykluczeniem. 8. Udzielania pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osobom chorym, starszym, uzależnionym oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. 9. Prowadzenia działań integracyjnych w zakresie kultury, edukacji , rekreacji i sportu. 10. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 11. Promocji i organizacji wolontariatu. 12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 13. Unifikacji , szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych z zakresu usług związanych z końmi i jeździectwem. 14. Prowadzenia działalności naukowej i badawczej związanej z końmi i jeździectwem. 15. Wymiany doświadczeń i korzystanie z dorobku organizacji zagranicznych. 16. Przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywaniu szans.

Hippoland realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację i prowadzenie zajęć i treningów jeździeckich. 2. Organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego w tym osób niepełnosprawnych. 3. Organizacje szkoleń dla trenerów, instruktorów i innych osób chcących prowadzić lub prowadzących zajęcia jeździeckie dla niepełnosprawnych oraz lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, sędziów i innych specjalistów potrzebnych w jeździectwie niepełnosprawnych. 4. Podejmowanie działań służących uzyskiwaniu środków materialnych na realizację celów i zadań statutowych. 5. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi pokrewne Fundacji cele. 6. Przystępowanie do organizacji krajowych i zagranicznych , w których uczestnictwo przyczynia się do rozwoju Fundacji. 7. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich władz, organów i organizacji w sprawach dotyczących jeździectwa niepełnosprawnych. 8. Zapobieganie patologiom zdrowotnym i społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych nimi zagrożonych. 9. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych oraz obozów i warsztatów rehabilitacyjno – terapeutycznych dla osób zagrożonych patologiom i wykluczeniem społecznym. 10. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych i rozwoju turystyki. 11. Realizacje zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych Fundacji. 12. Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem. 13. Organizowanie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowane dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację. 14. Organizowanie konferencji, seminariów , szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa.

KADRA

Jadwiga Maźnicka-Maciaszek

Jadwiga Maźnicka-Maciaszek

Prezes Fundacji i Stowarzyszenia Jeździeckiego Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND

Adam Gwiazdowicz

Adam Gwiazdowicz

Wiceprezes Fundacji Hippoland

Prawnik, od 1991 urzędnik administracji państwowej, pasjonat koni i podróży.
Mirosław Mąkosa

Mirosław Mąkosa

Członek Zarządu Stowarzyszenia Hippoland

Martyna Poźniak

Martyna Poźniak

Hipoterapeutka

Martyna jest hipoterapeutką
Karolina Kuczmarska - Bebko

Karolina Kuczmarska - Bebko

Instruktor Jeździectwa

Z Hippolandem związana jestem od najmłodszych lat,tutaj jako mała dziewczynka nauczyłam się jeździć konno oraz pomagać przy zajęciach hipoterapii. Ukończyłam Technikum Hodowli Koni w Piasecznie. Od 2004r. prowadzę jazdy konne dla dzieci,młodzieży i dorosłych oraz jazdy dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz asystuję przy zajęciach hipoterapii. Lubię konie oraz psy.

KONIE

EL PASO

EL PASO

DODI

DODI

ERNAL

ERNAL

Moja gniadość tak jasna, że aż w żółcień wchodzi. Miło z Tobą na grzbiecie po maneżu chodzić. Jaśli lubisz Ernala daj mu takie słowa, co dla uszu są słodkie jak kostka cukrowa. Byłoby również miło, gdybyś mi na dłoni podał kosteczkę cukru, bo to przysmak koni.

GLAUKO

GLAUKO

o przepięknej sylwetce, bo to koń pustynny. Z jedwabistości grzywy, z miękkości chrap słynę. Podziwiajcie mnie wszyscy, gdy galop rozwinę. Kiedy na łące stanę z wiatrem do zawodów, to wiem, że przynależę do Kuhaylan rodu.

JEN

JEN

Konik huculskiej rasy nieco powściągliwy w okazywaniu uczuć – to jest skarb prawdziwy. Bo jest zręczny i silny oraz długowieczny. Na jego grzbiecie w górach też jesteś bezpieczny. Jen – to prawdziwy HUCUŁ, a kto zna się na tym, powie, że rzadkiej maści, bo Jen jest srokaty.

TYGRYS

TYGRYS

Żaden ze mnie drapieżnik lecz koń urodziwy, co pragnie, abyś stał się zdrowy i szczęśliwy i abyś mógł się chwalić, kochany Urwisie, że nie bałeś się wcale jeździć na Tygrysie. Naprawdę …na tygrysie? – kiedy ktoś Cię spyta, odpowiedz: „Jasne, przecież… miał cztery kopyta.”

PANTER

PANTER

Stąpam zręcznie i pewnie. Gdy kiedyś wieczorem zjechali moi krewni z cygańskim tabore, przedstawili mi fakty dla mnie mało znane, że jestem spokrewniony jak one – z tarpanem. Z koniem, co radził sobie wśród śnieżnych zamieci. Ja, hippoterapeuta, ja – przyjaciel dzieci.

NARCYZ

NARCYZ

AKWINO

AKWINO

Duży, gniady wałach rasy SP (szlachetna półkrew) urodzony 6.02.2005 roku został nam użyczony przez Stowarzyszenie Gaja, które wykupiło konia przeznaczonego przez byłego właściciela do rzeźni ze względu na brak jednego oka, które stracił będąc źrebięciem. Wyjątkowo dobry charakter tego konia przy dużym wzroście pozwolił nam rozszerzyć ofertę zajęć dla „dużych” pacjentów.

KONIE NA EMERYTURZE

SIWA

SIWA

Rodowód mój tajemny, lecz jestem szczęśliwa że jesteś tutaj ze mną i że jestem siwa. Jak wiadomo z historii, konie maści białej wspólnie z Napoleonem bitwy wygrywały. U koni na obrazach jest często maść taka tak u Michałowskiego jak i u Kossaka.

ARTUS

Jeśli chcesz odbyć podróż i stępem i kłusem, to o swoim marzeniu pogadaj z Artusem. Ten syn Unoaprila poniesie na grzebiecie Ciebie do najpiękniejszych zakątków na świecie. Tak już jest, gdy z Artusem żyje się w przyjaźni, że nas niesie w świat marzeń siłą wyobraźni.

KONIE, KTÓRE JUŻ ODESZŁY

OCELOT

OCELOT

Moja mamusia, Draga, często mi mówiła, że dla konia są ważne i rozum, i siła. Ty masz jedno i drugie, więc jestem szczęśliwa. A najpiękniejsza w Tobie po FIORDINGACH – grzywa. Tu tatuś, Grad, dorzucał” Wiedz – rasa FIORDINGOW hodowana już była, Synku, przez Wikingów.

EXPERT

EXPERT

Muszę uczciwie przyznać, że ogromną radość sprawia mi, kiedy mówią do mnie – Wasza Gniadość. Bo jaką ma się klasę, pojęcia nie macie po mamusi Cytrusce i tacie – Etacie. Rodzice przekazują swe cechy potomnym. A co do mnie, Experta…jestem koniem skromnym.

HERUBIN

HERUBIN

ENYA

ENYA

Tata Eurial jest rasy najszybszej na świecie, o ukośnych łopatkach, długim, mocnym grzbiecie. Szybkość mam po Anglikach, a wdzięk, wierzcie mi, mam po mamie Galerii, szlachetnej półkrwi. Przechodząc obok kojców, zatrzymaj sie przy mnie. Ja mam na imię ENYA. Czyż nie piękne imię?
ASPEKT

ASPEKT

Piękniś ze mnie, co widać. Tylko spójrzcie, proszę, jakim jestem – jak niebo, bezgwiezdne …KAROSZEM. W głębi błyszczących oczu złota gwiazdka płonie. W jednym po mamie – Kirke, w drugim – po Allionie, co był mym najwspanialszym i kochanym tatą. Oboje byli piekni… wdziękiem ręczę za to.

WOLONTARIUSZE

ZAWODNICY

TOMASZ ZDAŃKOWSKI

TOMASZ ZDAŃKOWSKI

ALEKSANDRA MĄKOSA

ALEKSANDRA MĄKOSA

MAŁGOSIA WDZIĘKOŃSKA

MAŁGOSIA WDZIĘKOŃSKA